Ledové jevy

V obci Březnice se na toku Březnice a přítocích ledové jevy nevyskytují. Poloha obce je na horním toku řeky bystřinného charakteru.