Povodňová komise obce

PK je podřízena Povodňové komisi ORP Zlín. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Březnice, č.p. 485 ;   Dokumentace Povodňové komise je uložena na: OÚ Březnice

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.


Povodňová komise obce Březnice

Adresa: Obec Březnice, č.p. 485, 760 01 Zlín

Telefon: +420 577 991 165

E-mail: ou@breznice-zlin.cz

Web:  www.breznice-zlin.cz

Seznam členů PK obce Březnice v POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Hutěčka Josef

předseda PK

Březnice 485

725 121 093

MVDr. Polášek, Milan

místopředseda

Březnice 485

606 534 301

Vlk Tomáš

člen

Březnice 485

724 322 987

Kadlčáková Marie

člen

Březnice 485

603 360 772

Slezák Jiří

člen

Březnice 259

603 469 909

Soukup Miroslav

člen

Březnice 485

774 557 516

Haluzová Irena

zapisovatelka

Březnice 485

724 191 858