Další toky v katastru obce


Oblast Březnicka je postihován tzv. bleskovými povodněmi z letních přívalových srážek. Vody se sbírají v lesních porostech vrchoviny Maršovce, Rovná Hora, Šíravice, Horní Díly a mají zpravidla prudký a krátký charakter s prudkým náběhem i ústupem povodňové vlny.


Černý potok

Hydrologické pořadí:             4-13-01-1090

ID toku (CEVT):                     10 202 992

Délka toku:                            11,679 km

Správa:                                  Lesy ČR, s.p.

Pramení na k.ú. Březnice v lokalitě Horní Paseky ve výšce 463 m n.m., protéká sevřeným údolím PP Uhliska ve směru na obec Doubravy. Intravilán obce Březnice nezasahuje. Mezi jeho hlavní přítoky patří Ludkovický potok a Kaňovický potok. Ústí zprava do Luhačovického potoka ve výšce 264 m n.m. pod VD Ludkovice. Je ve správě Lesů ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.


Březůvský potok

Hydrologické pořadí:             4-13-01-1070

ID toku (CEVT):                     10 194 887

Délka toku:                            7,897 km

Správa:                                  Lesy ČR, s.p.

Pramení na k.ú. Březnice v přírodním parku Želechovické paseky v lokalitě Pindula ve výšce 445 m n.m., protéká extravilánem ve směru na obec Březůvky podél silnice 49026, zde přibírá několik bezejmenných přítoků pramenících ve vyšších polohách okolních vrchů (Kamenec 351 m n.m., Klencov 304 m n.m.). Intravilán obce Březnice nezasahuje. Ústí zprava do Ludkovického potoka ve výšce 264 m n.m. pod VD Ludkovice. Je ve správě Lesů ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.

Popis hlavních přítoků řeky Březnice v k.ú. Březnice


PP Březnice v ř.km 23,2 z lokality Rybníčky - Bezejmenný tok ID 408580000600

Hydrologické pořadí              4-13-01- 0650                     

ID toku:                                  408 580 000 600

ID CEVT:                               10 206 664

Délka toku:                            0,57 km

Správa:                                  Povodí Moravy, s.p.

Pramení na k.ú. Březnice v lokalitách Rybníčky (prameniště Skalka 380 m n.m.) a lokalitě Kopánky(Ordeltovo prameniště 405 m n.m.). Intravilán obce Březnice nezasahuje a ústí zprava do řeky Březnice ve výšce 195 m n.m. v ř. km 23,2. Je ve správě Povodí Moravy, s.p.


LP Březnice v ř.km 22,6 - Bezejmenný tok ID 408 580001800

Hydrologické pořadí              4-13-01- 0650                     

ID toku:                                  408 580 001 800

ID CEVT:                               10 197 802

Délka toku:                            0,954 km

Správa:                                  Lesy ČR, s.p.

Pramení na k.ú. Březnice na okraji pahorkatiny  Křiby (519 m n.m.) ve výšce 385 m n.m., protéká extravilánem ve směru na obec Březnice podél areálu firmy KOVOZLÍN, s.r.o. Intravilán obce zasahuje v délce 225 m a ústí zleva do řeky Březnice ve výšce 310 m n.m. v ř. km 22,6 (VÝUST DN 600). Je ve správě Lesy ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.


PP Březnice v 22,5 z Fabiánky - Bezejmenný tok ID 408 580 002 000

Hydrologické pořadí              4-13-01- 0650                     

ID toku:                                  408 580 002 000

ID CEVT:                               10 185 907

Délka toku:                            1,596 km

Správa:                                  Lesy ČR, s.p.

Pramení na k.ú. Březnice v lokalitě Chrástě (prameniště Od Březnicka 375 m n.m.) a v zahradkářské lokalitě Fabiánka u filmových ateliéru vybudovaných firmou Baťa (prameniště Fabiánka 397 m n.m.), protéká extravilánem ve směru na obec Březnice podél místní komunikace spojující Zlín a Březnice. Intravilán obce zasahuje v délce 412 m a ústí zprava do řeky Březnice ve výšce 308 m n.m. v ř. km 22,5 (VÝUST DN 1000). Je ve správě Lesy ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.


LP Březnice v ř.km 21,8 - Bezejmenný tok ID 408 580 002 600

Hydrologické pořadí              4-13-01- 0650                     

ID toku:                                  408 580 002 600

ID CEVT                                10 186 092

Délka toku:                            0,985 km

Správa:                                  Povodí Moravy, s.p.

Pramení na k.ú. Březnice na okraji pahorkatiny  Křiby (519 m n.m.) ve výšce 390 m n.m., protéká extravilánem ve směru na obec Březnice. Intravilán obce zasahuje v délce 355 m a ústí zleva do řeky Březnice ve výšce 295 m n.m. v ř. km 21,8. Je ve správě Povodí Moravy, s.p.


PP Březnice v ř.km 21,2 z lokality Dolní Paseky - Bezejmenný tok ID 408580002800 (Březinka)

Hydrologické pořadí              4-13-01- 0650                     

ID toku:                                  408 580 002 800

ID CEVT:                               10 207 734

Délka toku:                            1,655 km

Správa:                                  Lesy ČR, s.p.

Pramení na k.ú. Březnice v lokalitě Dolní Paseky ve výšce 380 m n.m., protéká extravilánem podél silnice II/490 ve směru na obec Březnice. Intravilán obce zasahuje v délce 162 m a ústí zprava do řeky Březnice ve výšce 288 m n.m. v ř. km 21,2 (VÝUST DN 1000). Je ve správě Lesy ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.


PP Březnice v ř.km 20,4 z lokality Pod Tlustou horou - Bezejmenný tok ID 408580003000

Hydrologické pořadí              4-13-01- 0650                     

ID toku:                                  408 580 003 000

ID CEVT:                               10 192 384

Délka toku:                            2,344 km

Správa:                                  Lesy ČR, s.p.

Pramení na k.ú. Zlín v blízkosti vrchu Tlustá Hora (458 m n.m.) ve výšce 396 m n.m., protéká extravilánem ve směru na obec Březnice obytné zástavby lokality U majáku. Intravilán obce zasahuje v délce 188 m a ústí zprava do řeky Březnice ve výšce 279 m n.m. v ř. km 20,4 (VÝUST DN 1000). Je ve správě Lesy ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.


PP Březnice v ř.km 19,7 z lokality U Lípy - Bezejmenný tok ID 408 580 003 200

Hydrologické pořadí              4-13-01- 0650                     

ID toku:                                  408 580 003 200

ID CEVT:                               10 200 069

Délka toku:                            2,164 km

Správa:                                  Lesy ČR, s.p.

Pramení na k.ú. Zlín v lokalitě U lípy ve výšce 352 m n.m., protéká extravilánem ve směru na obec Březnice přes oblast Malenovické lesy. Intravilán obce zasahuje v délce 360 m, v těsné blízkosti areálu firmy PTÁČEK-VELKOOBCHOD, a.s., za níž ústí zprava do řeky Březnice ve výšce 270 m n.m. v ř. km 19,7. Je ve správě Lesy ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.