Hladinoměry


Vodočet kategorie C

HP C1 BR – obec Březnice, tok Březnice, správce HP obec Březnice


Přehled Hlásných profilů přiřazených k dPP Březnice v POVIS