Historické povodně


Březnice - červenec 1958

K největší povodni v obci Březnice došlo 5. 7. 1958, po prudkém místním přívalovém dešti. Naopak v období katastrofální povodně v červenci 1997, která postihla převážnou část území Moravy, bylo zastavěné území obce Březnice, vhledem ke svému situování (horní část toku), této povodně ušetřeno.

Březnice - červenec 2010

Dne 2. 6. 2010 byl na vodním toku Březnice v obci Březnice vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity. Nedošlo tedy k vybředení vodního toku Březnice, ale část koryta vodního toku byla poškozena - byly podemlety břehy koryta, opěrné zdi i část komunikace.

Obrázek 3 Rozliv Březnice v roce 2010