Organizace dopravy


Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace ve středu obce, vedoucí v bezprostřední blízkosti toku Březnice.


Dopravní omezení při povodních v obci Březnice:       z POVIS

Id. omezení

Obec

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

Poloha
říční km

1577

Březnice

Silnice II/490 směr Bohuslavice u Zlína

Při rozvodnění řeky Březnice (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice II/490 v délce cca 380 m a mostů 490-019 v katastru obce Bohuslavice u Zlína.

Březnice (408580000100)

19.2

1579

Březnice

Místní komunikace obce Březnice

Při rozvodnění Březnice (průtok Q100), dojde k zaplavení místní komunikace podél toku Březnice v katastru obce Březnice).

Březnice (408580000100)

22.5


Objízdné trasy obce Březnice budou vedeny:             z POVIS


Pro střed a dolní konec obce Březnice – ve směru do města Zlína po silnici II/490. Při rozvodnění Březnice (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice II/490  v délce cca 380 m a mostů 490-019 v katastru obce Bohuslavice u Zlína.


Pro horní konec a část středu obce Březnice – ve směru do Zlína (místní části Kudlov), tato objízdná trasa bude vedena po místních a účelových komunikacích Březnice - lesní hřbitov (Fabiánka) - Kudlov - Pindula - Březnice. Při rozvodnění Březnice (průtok Q100), dojde k zaplavení místní komunikace podél toku Březnice v katastru obce Březnice).

Id. objízdné trasy

Obec

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy

645

Březnice

Objízdná trasa silnice II/490 směr Bohuslavice u Zlína

"Objízdná trasa pro střed a dolní konec obce Březnice – vedena ve směru do města Zlína po silnici II/490. "

646

Březnice

Objízdná trasa místní komunikace obce Březnice

"Objízdná trasa pro horní konec a část středu obce Březnice – vedena ve směru do Zlína (místní části Kudlov), tato objízdná trasa bude vedena po místních a účelových komunikacích Březnice - lesní hřbitov (Fabiánka) - Kudlov - Pindula - Březnice. "


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.