Orientační limity srážek pro SPA


Období platnosti: květen – říjen


Nenasycené povodí: přibližně do 50 mm srážek za posledních 10 dní.


Nasycené povodí: za předcházejících 10 dní spadlo více než 50 mm, z toho většina v posledních 5 dnech.


Nasycenost povodí lze hodnotit také podle vodnosti toků či podle zkušenosti. Průměrné množství srážek na povodí za 24 hod.


Tab. 12   Orientační limity srážek pro SPA dle doporučení ČHMÚ

Povodí v oblasti

SPA

Stav povodí

 

 

Nenasycené

Nasycené

Horské a podhorské (nad 600 m n.m.)

I.

60 mm

40 mm

II.

70 mm

50 mm

Ostatní (pod 600 m n.m.)

I.

35 mm

25 mm

II.

40 mm

30 mm


Uvedené hodnoty časů trvání srážkové činnosti při jednotlivých stupních povodňové aktivity jsou doporučené a vycházejí ze zkušeností.


Poznámka: Vyhlašováni podle srážkových úhrnů v těch oblastech, kde nejsou vyvinuté vodoteče je velmi obtížné. Je však možné, že po dalších negativních zkušenostech si obec srážkoměr nainstaluje. Pak by bylo možné vycházet z výše uvedených orientačních hodnot.