D. GRAFICKÁ ČÁST


D.1.  Základní mapa S5

M 1 : 47 000


D.2.  Hlásné profily a srážkoměrné stanice

D.3.  Vodní toky a díla

D.4.  Záplavová území S5

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.

D.5.  Objekty povodňového plánu

D.6.  Postupové doby

D.7.  Doprava

D.8.  Důležité organizace


Mapové servery z jiných zdrojů

Statické mapy k zobrazení, stažení a tisku

D.9. Mapa obce Březnice

M 1 : 10 000

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.10. Pracovní mapa PK Březnice

M 1 : 10 000


D.11. Záplavové území Březnice v k.ú. Březnice, PMO, s.p. Brno

M 1 : 10 000


Další interaktivní mapy obce Březnice a Zlínského kraje

Geoportál obce Březnice


Mapa protipovodňových opatření


Mapa ortofoto