Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

útvar VHD: Ing. Marek Viskot, tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště,

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716, fax: 572 540 808


Přímá správa vodního toku Březnice

a jejích bezejmenných přítoků:

LP Březnice v km 21,4 km (ID CEVT 10186092)

PP Březnice v 23,2 km (ID CEVT 10206664)

Provozní střediskoPovodí Moravy, s.p., Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01 Uherské Hradiště

Vedoucí provozu: Ing. Pavel Mládek – tel. 572 552 571, mob. 607 847 276Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy

Vedoucí Ing. Pavel Pernica

U Skláren 78, Vsetín 755 01, Tel: 956 957 111, web: www.lesycr.cz


Přímá správa vodních toků Černý potok a Březůvský potok a

bezejmenných přítoků řeky Březnice:

PP Březnice v 22,1 z Fabiánky (ID CEVT 10185907)

PP Březnice v km 20,9 Březinka (ID CEVT 10207734)

PP Březnice v km 20,2 (ID CEVT 10192384)

PP Březnice v km 19,5 (ID CEVT 10200069)

PP Březnice v km 19,1 (ID CEVT 10186141)

LP Březnice v km 23,9 (ID CEVT 10391500)

LP Březnice v km 23,6 (ID CEVT 10203716)

LP Březnice v km 23,0 (ID CEVT 10195920)

LP Březnice v km 22,8 (ID CEVT 10207489)

LP Březnice v km 22,6 (ID CEVT 10197802)

detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26

Ing. Milan Večeřa - správce toků, tel: 956 957 121, mail: vecera.ost57@lesycr.cz