Popis správního území obce Březnice


OÚ Březnice č.p. 485, 760 01 Zlín

Telefon: +420 577 991 165

Fax: +420 577 991 165

webwww.breznice-zlin.cz


Zeměpisné souřadnice (WGS 84):                  49°11'9.917" s.š.      17°39'36.089" v.d.

Geografické souřadnice katastru:                  49°10'54.826" s.š.   17°38'24.085" v.d.

                                                                           49°10'51.586" s.š.   17°42'13.551" v.d.


Nadmořská výška:                                      198 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území katastru obce je 915 ha.

 • Orná půda                           217 ha
 • Zahrady                               31 ha
 • Ovocné sady                       29 ha
 • Trvalé travní porosty           327 ha
 • Lesní půda                          214 ha
 • Vodní plochy                       4 ha
 • Zastavěné plochy                24 ha
 • Ostatní plochy                     69 ha

Relativní hodnoty zornění, ekologického využívání půdy a lesnatost

 • Zornění                    23,76 %
 • Ekozemědělství       26,50 %
 • Lesnatost                 23,39 %

Počet obyvatel obce k 1. 1. 2014 činí 1247, z toho:

 • Děti do 14 - ti let                                       202
 • Ekonomicky aktivní (14 – 59 let)              744
 • Ekonomicky neaktivní (60 a více)            301

Zásobování vodou a energiemi:

 • zdroje pitné vody - Obec Březnice má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Zlín. Zásobeno z ÚV Tlumačov. Vodovod je v majetku obce, provozovaný společností Moravská Vodárenská, a. s.
 • zemní plyn je dodáván VTL plynovodem - TRANSGAS, s.p. Praha, RWE Česká republika a.s. - územím obce Březnice prochází severně vedení STL plynovodu, a to z k. ú. Pohořelice severovýchodním směrem na k. ú. Kudlov.
 • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika, s.r.o., k.ú. Březnice je zásobováno elektrickou energií převážně z transformovny Mladcová, která je v majetku E.ON Distribuce, a.s. zajišťující zásobování elektrickou energií.