Místa omezující odtokové poměry


Místa omezující odtokové poměry – dochází k omezení nebo zmenšení průtokové kapacity koryta, za kumulace splavenin nebo ledových ker a následnému vybřežení.


K.ú. Březnice, tok Březnice h.p. 4-13-01- 0650

Místa omezující odtokové poměry v Březnici z POVIS

Objekty omezující odtokové poměry

Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Obec
1 Březnice 19.802 19.802 Lávka v ř.km 19,802 oba břehy celoročně Březnice
2 Březnice 19.808 19.808 Brod v ř.km 19,808 nevyplněno celoročně Březnice
3 Březnice 19.919 19.919 Mostek v ř.km 19,919 oba břehy celoročně Březnice
4 Březnice 19.946 19.946 Mostek v ř.km 19,946 oba břehy celoročně Březnice
5 Březnice 20.098 20.098 Hospodářský most v ř.km 20,098 oba břehy celoročně Březnice
6 Březnice 20.118 20.118 Lávka v ř.km 20,118 oba břehy celoročně Březnice
7 Březnice 20.243 20.243 Silniční most v ř.km 20,243 oba břehy celoročně Březnice
8 Březnice 20.441 20.441 Silniční most v ř.km 20,441 oba břehy celoročně Březnice
9 Březnice 20.504 20.504 Lávka v ř.km 20,504 oba břehy celoročně Březnice
10 Březnice 20.705 20.705 Lávka v ř.km 20,705 oba břehy celoročně Březnice
11 Březnice 20.770 20.770 Hospodářský most v ř.km 20,770 nevyplněno celoročně Březnice
12 Březnice 20.987 20.987 Mostek v ř.km 20,987 oba břehy celoročně Březnice
13 Březnice 21.018 21.018 Mostek v ř.km 21,018 oba břehy celoročně Březnice
14 Březnice 21.059 21.059 Lávka v ř.km 21,059 oba břehy celoročně Březnice
15 Březnice 21.163 21.163 Hospodářský most v ř.km 21,163 oba břehy celoročně Březnice
16 Březnice 21.259 21.259 Mostek v ř.km 21,259 oba břehy celoročně Březnice
17 Březnice 21.301 21.301 Lávka v ř.km 21,301 oba břehy celoročně Březnice
18 Březnice 21.364 21.364 Mostek v ř.km 21,364 oba břehy celoročně Březnice
19 Březnice 21.505 21.505 Hospodářský most v ř.km 21,505 oba břehy celoročně Březnice
20 Březnice 21.562 21.562 Lávka v ř.km 21,562 oba břehy celoročně Březnice
21 Březnice 21.614 21.614 Lávka v ř.km 21,614 oba břehy celoročně Březnice
22 Březnice 21.666 21.666 Silniční most v ř.km 21,666 oba břehy celoročně Březnice
23 Březnice 22.027 22.027 Silniční most v ř.km 22,027 oba břehy celoročně Březnice
24 Březnice 22.141 22.141 Mostek v ř.km 22,141 oba břehy celoročně Březnice
25 Březnice 22.166 22.166 Lávka v ř.km 22,166 oba břehy celoročně Březnice
26 Březnice 22.222 22.222 Hospodářský most v ř.km 22,222 oba břehy celoročně Březnice
27 Březnice 22.907 22.907 Mostek v ř.km 22,907 oba břehy celoročně Březnice
28 Březnice 23.145 23.145 Silniční most v ř.km 23,145 oba břehy celoročně Březnice
29 Březnice 23.279 23.279 Přejezd DN 500 v ř.km 23,279 koryto celoročně Březnice

jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením průtoku v místech opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

Popis a poloha míst omezující odtokové poměry v dPP obce Březnice