Ohrožené a ohrožující objekty


Území obce Březnice je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Moravy, s. p. Brno, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu.

Povodeň při opuštění koryta toku Březnice zaplavuje obytnou zástavbu na pravém i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy, v celé délce intravilánu obce Březnice.

Povodňové epizody z řeky Březnice s uvážením kratších bleskových epizod z jejích bezejmenných přítoků na katastru obce - zalévají záplavové území obce Q100 a postihují značnou část zástavby obce Březnice. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Březnice mohou být zejména rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly).


Přehled ohrožených a ohrožujících objektů v dPP Březnice - popis a poloha

Id. Vodní tok ř.km OD ř.km DO Název Obec Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna

1031344406

Březnice (408580000100)

   

Obecní knihovna Březnice

Březnice

pravý břeh

Služby

ne

1031344404

Březnice (408580000100)

20.791

19.793

Obytná zástavba – jihozápadní část obce Březnice (od ř.km 20,791 po ř.km 19,793)

Březnice

oba břehy

Obytné budovy

ne

1031344403

Březnice (408580000100)

21.073

20.791

Obytná zástavba - jihozápadní část obce Březnice (od ř.km 21,073 po ř.km 20,791)

Březnice

oba břehy

Obytné budovy

ne

1031344402

Březnice (408580000100)

21.506

21.073

Obytná zástavba - jihozápadní část obce Březnice (od ř.km 21,506 po ř.km 21,073)

Březnice

oba břehy

Obytné budovy

ne

1031344398

Březnice (408580000100)

24

23.063

Obytná zástavba - severovýchodní část obce Březnice (od pramene po ř.km 23,063)

Březnice

oba břehy

Obytné budovy

ne

1031344399

Březnice (408580000100)

23.063

22.609

Obytná zástavba - severovýchodní část obce Březnice (od ř.km 23,063 po ř.km 22,609)

Březnice

oba břehy

Obytné budovy

ne

1031344401

Březnice (408580000100)

22.223

21.506

Obytná zástavba - střed obce Březnice (od ř.km 22,223 po ř.km 21,506)

Březnice

oba břehy

Obytné budovy

ne

1031344400

Březnice (408580000100)

22.609

22.223

Obytná zástavba - střed obce Březnice (od ř.km 22,609 po ř.km 22,223)

Březnice

oba břehy

Obytné budovy

ne

1031344405

Březnice (408580000100)

   

Pálenice Březnice u Zlína

Březnice

levý břeh

Služby

ne

 

 Ohrožené objekty na toku Březnice - severovýchodní část obce Březnice

Při nadměrných srážkách může dojít k ohrožení uliční bytové zástavby v bezprostřední blízkosti řeky Březnice.

Tab. 6   Ohrožené objekty (řeka Březnice) – severovýchodní část obce Březnice

Název subjektu

Účel

Pořadí

Vlastník

Objekt

n-letost minimálního ohrožujícího průtoku

Obytná zástavba - severovýchodní část obce Březnice

(od pramene po ř.km 23,063)

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

1.

Hutěčka Vladimír Ing.

č.p. 235

Q100

2.

Žajdlík František a Žajdlíková Jarmila

č.p. 555

Na okraji rozlivu Q100

3.

Vrzalík Jiří a Vrzalíková Jana

č.p. 558

Q100

4.

Chovanec Václav

č.p. 512

Q100

5.

Michenková Jolana Ing.

č.p. 162

Q100

6.

Kužílek Vladimír a Kužílková Pavla

č.p. 273

Q100

7.

Chlud Antonín a Chludová Eliška

č.p. 253

Q100

8.

Odstrčilíková Ludmila a Váňová Irena

č.p. 264

Q100

9.

Popelka Miroslav a Popelková Eva

č.p. 22

Q100

10.

Novák Radek

č.p. 357

Q100

11.

Novák Petr

č.p. 243

Q100

12.

Michálek Jozef a Michálková Helena

č.p. 226

Na okraji rozlivu Q100

13.

Klacková Helena

č.p. 239

Q100

14.

Hlavica Martin a Hlavicová Pavla

č.p. 250

Q100

Obytná zástavba - severovýchodní část obce Březnice

(od ř.km 23,063 po ř.km 22,609)

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

15.

Záhora Miroslav a Záhorová Jarmila Ing.

č.p. 304

Q100

16.

Fojtíková Věra

č.p. 238

Q100

17.

Zouhar Petr

č.p. 559

Q100

18.

Vajsnerová Jana

č.p. 400

Na okraji rozlivu Q100

19.

Stopa Emil a Stopová Vladimíra

č.p. 375

Q100

20.

Juřena Stanislav

č.p. 106

Q100

21.

Hladilová Michaela a Mališka Zdeněk

č.p. 148

Q100

22.

Milošová Magdaléna

č.p. 127

Q100

23.

Polášek Josef

č.p. 120

Q100

24.

Hanušová Vladislava PharmDr.

č.p. 125

Q100

25.

Konečná Amálie MgA.

č.p. 112

Q100

26.

Vítová Libuše PaedDr.

č.p. 82

Q100

27.

Živníček Ladislav

č.p. 81

Q100

28.

Bobálová Marie

č.p. 80

Q100

29.

Forman Josef a Formanová Eva

RD bez č.p.

Q100


Ohrožené objekty na toku Březnice - střed obce Březnice

Při nadměrných srážkách může dojít k ohrožení uliční bytové zástavby v bezprostřední blízkosti řeky Březnice.

Tab. 7   Ohrožené objekty (řeka Březnice) – střed obce Březnice

Název subjektu

Účel

Pořadí

Vlastník

Objekt

n-letost minimálního ohrožujícího průtoku

Obytná zástavba - střed obce Březnice

(od ř.km 22,609 po ř.km 22,223)

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

30.

Pavlačka Jaromír

č.p. 115

Q100

31.

Pokorný Zdenek a Pokorná Marie (firma Zdenek Pokorný – výroba nábytku)

č.p. 131

Q100

32.

Kovařík Vladimír a Kovaříková Jarmila

č.p. 2

Q100

33.

Hájková Lenka

č.p. 74

Na okraji rozlivu Q100

34.

Hrazdira Alois

č.p. 71

Na okraji rozlivu Q100

35.

Piskačová Vlasta Ing.

č.p. 187

Q100

36.

Polášek Tomáš

č.p. 366

Q100

37.

Heryán Miroslav a Heryánová Helena

č.p. 6

Q100

38.

Slezák Josef

č.p. 122

Q100

39.

Kadlčák Josef

č.p. 105

Q100

40.

Červená Josefa

č.p. 68

Na okraji rozlivu Q100

41.

Pernicová Irena

č.p. 358

Q100

42.

Svozil Jaromír

č.p. 67

Q100

43.

Kráčmar Radomír a Kráčmarová Diana

č.p. 66

Q100

44.

NWK TECHNOLOGY s.r.o.

č.p. 65

Q100

45.

Kolář Stanislav a Kolářová Ivana

č.p. 346

Q100

46.

Kolář Stanislav

č.p. 7

Q100

Obytná zástavba - střed obce Březnice

(od ř.km 22,223 po ř.km 21,506)

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

47.

Šiška Vlastimil

č.p. 223

Q100

48.

Hubáček Svatopluk Ing. a Hubáčková Martina

č.p. 201

Q100

49.

Balajka Martin, Balajková Anežka,

č.p. 9

Q100

50.

Foldyna Pavel a Foldynová Ivana

č.p. 189

Na okraji rozlivu Q100

51.

Šiška Vlastimil a Šišková Zdenka

č.p. 10

Na okraji rozlivu Q100

52.

Kolaříková Zdeňka

Bez č.p.

p.č. 724

Q100

53.

Škubal Jiří

Bez č.p.

p.č. 752

Q100

54.

Kučerová Vlasta a Kučera Vlastimil

č.p. 98

Q100

55.

Gargulák Stanislav

č.p. 57

Na okraji rozlivu Q100

56.

Pavelka Radek a Pavelková Petra

č.p. 147

Q100

57.

Lukáš Miroslav a Lukášová Olga

č.p. 26

Q100

58.

Bočáň Roman

č.p. 55

Q100

59.

Dědek Tomáš

č.p. 164

Q100

60.

Trávníček Pavel a Trávníčková Ludmila

č.p. 86

Q100

61.

Slezák Ivan Ing.

Bez č.p.

p.č. 20

Q100

62.

Jandíková Alena

č.p. 19

Q100


Ohrožené objekty na toku Březnice - jihozápadní část obce Březnice

Při nadměrných srážkách může dojít k ohrožení uliční bytové zástavby v bezprostřední blízkosti řeky Březnice.

Tab. 8   Ohrožené objekty (řeka Březnice) – jihozápadní část obce Březnice

Název subjektu

Účel

Pořadí

Vlastník

Objekt

n-letost minimálního ohrožujícího průtoku

Obecní knihovna Březnice

 

Mapa >>

Objekt občanské vybavenosti

63.

OBEC Březnice

č.p. 20

Q100

Obytná zástavba - jihozápadní část obce Březnice (od ř.km 21,506 po ř.km 21,073)

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

64.

Červenka Bohumil a Červenková Jaroslava

č.p. 126

Q100

65.

Petříková Ludmila

č.p. 93

Q100

66.

Pekař Josef a Pekařová Alena

č.p. 21

Q100

67.

Hniličková Alena a Kolářová Alena

č.p. 340

Q100

68.

Kolář Miroslav a Kolářová Jaroslava

č.p. 79

Q100

69.

Hanačík Miroslav

č.p. 50

Q100

70.

Hradil Josef a Hradilová Helena

č.p. 449

Q100

71.

EVRASIMEX s.r.o.

č.p. 186

Q100

72.

Blažek Drahomír

č.p. 23

Q100

73.

Müller Karel a Müllerová Dana

č.p. 508

Q100

74.

Dobiáš Blahoslav a Makový Zdeněk

č.p. 104

Q100

75.

Moravcová Jana

č.p. 94

Q100

76.

Soukup Miroslav

č.p. 77

Q100

77.

Holý Zdeněk a Holá Eliška

č.p. 24

Q100

78.

Dědek Michal Ing.

č.p. 247

Q100

79.

Štěpáník Vojtěch Ing., Štěpáník Martin

č.p. 97

Q100

80.

Hluštík Josef

č.p. 46

Q100

Obytná zástavba - jihozápadní část obce Březnice (od ř.km 21,073 po ř.km 20,791)

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

81.

Šišková Jarmila a Řezníčková Jarmila Bc.

č.p. 62

Q100

82.

Kašpárek Jan

č.p. 151

Q100

83.

Smejkal Josef a Smejkalová Hana

č.p. 45

Q100

84.

Šiška Vlastislav

č.p. 44

Q100

85.

Kašpárek Otakar

č.p. 43

Q100

86.

Frýdl Josef

č.p. 25

Q100

87.

Klimešová Edita, Müller Petr a Müllerová Milena

č.p. 42

Q100

88.

Ohnút Miroslav, Pražák Karel Ing.

č.p. 266

Q100

89.

Kadlčák Jiří

č.p. 27

Q100

90.

Slezák Josef

č.p. 249

Q100

91.

Mudřík Jiří a Mudříková Jaromíra

č.p. 202

Q100

92.

Hubáček Jiří, Hubáčková Antonie

č.p. 315

Q100

93.

Siegel Jaroslav a Sieglová Vladislava

č.p. 132

Q100

94.

Štramberská Eva

č.p. 124

Q100

95.

Halíček František

č.p. 296

Q100

96.

Ivanovská Jaroslava, Vítková Marie, Vyoral Stanislav

č.p. 41

Q100

Obytná zástavba – jihozápadní část obce Březnice (od ř.km 20,791 po ř.km 19,793)

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

97.

Mikeska Miloslav a Mikesková Zdeňka

č.p. 89

Q100

98.

Burdelová Marie

č.p. 360

Q100

99.

Vyoral Josef

č.p. 29

Q100

100.

Vyoral Josef

č.p. 381

Q100

101.

Jurčík Josef, Podhájská Iveta, Podhájský Zdeněk

č.p. 40

Q100

102.

Šmigura Martin

č.p. 100

Q100

103.

Vlk Tomáš

č.p. 39

Q100

104.

Semela Miroslav a Semelová Marie

č.p. 114

Q100

105.

Bartoš Robert a Bartošová Jaroslava

č.p. 56

Q100

106.

Podhajský Libor a Podhajská Jana

č.p. 101

Q100

107.

Neradil Stanislav a Neradilová Jiřina

č.p. 188

Q100

108.

Ondrašík Ludvík, Ondrašíková Jiřina

č.p. 290

Q100

109.

Gajdůšková Hana

č.p. 408

Q100

110.

Matúšová Ivana

č.p. 484

Q100

Pálenice Březnice u Zlína

 

Mapa >>

Služby – výroba lihovin

111.

OBEC Březnice

č.p. 520

Q100


Na bezejmenném PP Březnice od lokality Fabiánka

Při nadměrných srážkách může dojít k ohrožení uliční bytové zástavby v bezprostřední blízkosti bezejmenného PP Březnice od lokality Fabiánka.

Tab. 9   Ohrožené objekty (PP Březnice od lokality Fabiánka) – lokalita Záhutí

Název subjektu

Účel

Vlastník

Objekt

Obytná zástavba - severní část obce Březnice (lokalita Záhutí)

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Malota Radek

č.p. 548

Malota Radek

č.p. 140

Vrla Josef a Vrlová Irena

č.p. 503

Koplíková Dagmar

č.p.. 218

Vavruša Jaromír a Vavrušová Dana

č.p.. 494

Vavruša Oldřich a Vavrušová Jana

č.p.. 523


Mapa ohrožených objektů v dPP Březnice